Algemene voorwaarden

ANVR-reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden

Zorgeloos op vakantie! Euronature B.V. is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Dat biedt zekerheid!

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

De ANVR is de brancheorganisatie van alle reisondernemingen die op de Nederlandse markt werkzaam zijn. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De ANVR-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Het biedt de reiziger een aantal zekerheden zoals veilig reizen en financiële zekerheid. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Bij boeking geeft u hiervoor akkoord. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de digitale ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Deze brochure vindt u hier. Op onze website vindt u deze informatie terug zodat u voor boeking deze informatie kunt inzien.

 

Euronature is aangesloten bij ANVR. Bekijk hier ons ANVR certificaat.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Op sgr.nl kunt u controleren dat Euronature B.V. is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen op onze website onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

> SGR Garantieregeling

 

Per 1 februari 2021 wordt er bij elke boeking een verplichte SGR-bijdrage berekend van € 5 per persoon. Euronature hanteert € 10 per boeking ongeacht het aantal personen. Op de website van de SGR vindt u meer informatie over deze bijdrage.

Calamiteitenfonds

Euronature B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze website en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u bij deelname aan een door ons georganiseerde reis:

  • een deel van de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

> Calamiteitenfonds Garantieregeling

Algemene voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Euronature BV vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Reisagent

Euronature treedt op als reisagent. Een reisagent is degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.


Als wij één losse reisdienst (bijvoorbeeld accommodatie of autohuur) bevestigen, is het geen pakketreis. Wij hebben voor u als reisagent bemiddeld bij het reserveren van de op deze bevestiging genoemde reisdienst bij de genoemde dienstverlener. Voor de uitvoering en de kwaliteit van deze dienst is alléén die dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze dienst dient u met die dienstverlener contact opnemen. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR-Reizigersvoorwaarden, paragraaf 3 van toepassing. Deze kunt u hier nalezen: www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.

 

Als een reis is samengesteld uit reisdiensten van verschillende dienstverleners zoals een accommodatie met autohuur, luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn aanvullend ook de voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR reisvoorwaarden of de wettelijke rechten. De voorwaarden van de dienstverlener kunt u vinden op de website(s) van de betreffende dienstverlener of mogelijk op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Boeken

U kunt uw vakantie boeken bij Euronature via de website, telefonisch of per e-mail. Zodra u een boeking gedaan heeft is er geen (wettelijke) bedenktijd en kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen want u gaat een definitieve overeenkomst aan. Dit geldt ook voor boekingen die op aanvraag zijn. Verschillende van onze accommodaties zijn op aanvraag. Dit houdt in dat wij moeten overleggen met de verhuurder of de accommodatie vrij is. U hoort zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen of het voor u is gereserveerd. Na boeking ontvangt u een schriftelijke bevestiging waarin staat wat we voor u hebben geboekt.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling
De aanbetaling is 15% van de totale reissom. In geval van vervoer verricht door luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- of busmaatschappijen zullen deze kosten in het geheel bij de aanbetaling in rekening worden gebracht. Ook dienen de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering met de poliskosten en de assurantiebelasting, de boekingskosten van eventuele vervoerstickets (vanaf € 29,00 tot maximaal € 39,00 per ticket, voor Business Class tickets gelden andere tarieven), het calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking), de SGR-bijdrage (€ 10,00 per boeking) en de reserveringskosten (€ 27,50 per boeking) te worden voldaan. Wilt u dat wij ook het online inchecken van uw vliegticket verzorgen, dan rekenen wij € 10,00 p.p. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na de boekingsdatum voldaan te zijn aan Euronature B.V.

 

Restantbedrag
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag op de bankrekening staan van Euronature B.V.

 

Lastminute boeking
Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag binnen 7 dagen te betalen. Boekt u 1 week of korter voor vertrek, dan moet het gehele bedrag per omgaande worden voldaan.

Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, gelden de annuleringsvoorwaarden van de ANVR, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten en assurantiebelasting) en de SGR-bijdrage. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag bedragen de kosten 15% van de reissom.

 

Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn (bijvoorbeeld bij vliegtickets), gelden per onderdeel de hierop van toepassing zijnde bepaling van de dienstverlener. Deze zullen bij boeking aan u medegedeeld worden.

Ook wanneer een losse reisdienst is bevestigd en de ANVR boekingsvoorwaarden paragraaf 3 van toepassing is, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in de ANVR-Reisvoorwaarden.

Wijzigen van een boeking

Het achteraf bijboeken van koffers en stoelen kost € 20,00 per boeking.

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid en de voorwaarden van bijvoorbeeld een vervoerder is een boeking vaak nog te wijzigen. Neem hiervoor contact op met ons contactcenter +31 (0)416 35 20 40. Voor het wijzigen van een boeking berekent Euronature maximaal € 27,50 wijzigingskosten.

Reisbescheiden

Uiterlijk 1 week voor vertrek ontvangt u van ons per e-mail de reisbescheiden. De reisbescheiden bestaan uit algemene reisinformatie, informatie over de geboekte bestemming of accommodatie, een routesuggestie, accommodatievoucher, indien geboekt vliegtickets en/of autohuurvoucher. Ook staan er de aankomst- en vertrektijden in van de geboekte accommodatie(s).

Klachten

Euronature B.V. volgt de klachtenprocedure van de ANVR zoals uitgelegd in artikel 12. Constateert u onvolkomenheden in de uitvoering van de reisovereenkomst, meld dit dan ter plaatse bij de accommodatiehouder, de betrokken leverancier of dienstverlener zodat zij er alles aan kunnen doen om een oplossing te vinden. Is contact niet mogelijk of wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct vanaf uw vakantieadres telefonisch contact op met Euronature B.V. in Nederland op +31 (0)416 35 20 40 (zie openingstijden). Buiten de kantoortijden, op zon- en feestdagen kunt u een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen naar info@euronature.nl.

Wordt de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis de klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen. Zodra wij uw brief ontvangen hebben, sturen we u een ontvangstbevestiging. Euronature B.V. zal uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Wij kunnen u alleen helpen als wij op de hoogte worden gesteld, want bent u eenmaal terug in Nederland dan kunnen wij het probleem achteraf niet meer voor u oplossen. Klachten die dus na terugkomst voor het eerst aan ons worden voorgelegd, nemen wij niet in behandeling. Wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt in de reservering(en) of alternatieven boekt, dan kan dit alleen na onze uitdrukkelijke toestemming. In andere gevallen heeft u geen recht op restitutie.

Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun u deze uiterlijk binnen 1 maand na de datum van boeking bij ons indienen.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten.

Prijzen en reisbeschrijvingen

Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders aangegeven.

 

Ondanks onze grote zorgvuldigheid sluiten wij kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten op onze website, in advertenties en overige publicaties niet uit. Er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan of aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze website, advertenties en overige publicaties.

Geldige reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Ook alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken. Heeft u een andere dan de Nederlandse nationaliteit dan gelden er vaak afwijkende bepalingen. Check zelf vantevoren bij de ambassade of u wellicht een visum of andere aanvullende papieren nodig hebt voor het land waar u heen wilt reizen. Dit geldt ook voor landen waar u enkel een tussenstop maakt. Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) gelden aanvullende grensformaliteiten. Raadpleeg hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Preferenties en essenties

Bij boeking kun u speciale wensen (preferenties) kenbaar maken. Hieraan zal zoveel mogelijk worden voldaan. Of dit uiteindelijk lukt, is afhankelijk van de accommodatieverschaffer. Wij kunnen een preferentie dus nooit garanderen. Als een preferentie zo essentieel is dat u zonder honorering ervan geen reisoverkomst wilt sluiten (essentie), dan moet u dit bij de boeking aangeven. Kosten die de accommodatieverschaffer hiervoor berekent, berekenen we aan u door en vindt u terug op de factuur. Heeft u een uitgesproken voorkeur voor een vakantiebestemming of een accommodatie, dan raden we u aan om de reis tijdig te boeken.

Conditie en gezondheid

U dient te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Mocht er sprake zijn van een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven vóór boeking. We kunnen er dan direct rekening mee houden. Indien u ons niet op de hoogte stelt van eventuele beperkingen en er komen ter plaatse meerkosten bij, dan is dat voor eigen rekening.

Gezondheidsadvies

Voor sommige landen gelden er verplichte inentingen of worden deze aanbevolen. Check zelf vantevoren of dit van toepassing is voor het land waar u heen gaat op vakantie. Raadpleeg voor de meest actuele situatie de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering op www.lcr.nl of neem contact op met de GGD.

Autohuur

Boekt u bij Euronature B.V. een huurauto, dan zorgen wij voor een uitstekende huurauto met het meest complete pakket aan verzekeringen en opties voor alle mogelijke bestemmingen. Bij autohuur wordt bij het afhalen van de auto vrijwel altijd een borg gevraagd. Dit is in de meeste gevallen alleen mogelijk met een creditcard op naam van de hoofdbestuurder.

Verzekeringen

Wij raden al onze klanten aan, om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Een passende verzekering kan eventuele schade beperken. Wij werken samen met Ik kies zelf van a.s.r. Klik hier voor meer informatie over de te boeken verzekeringen via Euronature.

Schoonmaak

Bij een aantal accommodaties wordt u geacht deze schoon achter te laten, of er is sprake van verplichte kosten voor de eindschoonmaak. U hoeft dan niet zelf schoon te maken, maar wel te zorgen dat de afwas gedaan is, het afval gedeponeerd is in de afvalcontainer en dat de keuken schoon is. Soms is schoonmaak in te huren, dit kunt u dan ter plaatse regelen en betalen.

Faciliteiten

Bij de beschrijving van de bestemmingen is steeds aangegeven welke faciliteiten aanwezig zijn. Een zodanige vermelding vormt echter geen garantie dat een voorziening ook op elk moment van het jaar geopend is. Het kan op enkele bestemmingen voorkomen dat strand- en sportvoorzieningen, zwembaden, restaurants, supermarkten e.d. tijdens het voor- en naseizoen gesloten zijn. Ook kan het gebeuren dat animatieprogramma’s in deze perioden geen of slechts gedeeltelijk doorgang vinden. De vermelde voorzieningen zijn niet altijd gratis. Barbecuen bij de kampeerplaats is bijna nooit toegestaan, op veel terreinen is een centrale barbecue aanwezig. De vermelde “afhaalmaaltijden” kunnen variëren van complete menu’s tot eenvoudige snacks. Houd er rekening mee dat de aanwezige WiFi traag kan zijn of te wensen over laat. Soms is het mogelijk om de auto bij de eigen kampeerplaats of accommodatie te parkeren, maar meestal is er een centrale parkeerplaats.

Piercings en tatoeages

Sommige terreinen en accommodaties vinden een enkele piercing (bijv. door de navel) en een bescheiden tatoeage geen bezwaar. Informeer vooral naar de richtlijnen op de bestemming van uw voorkeur.

NFN/INF-lidmaatschap

Voor sommige naturistenterreinen is het verplicht om een lidmaatschapspas van de Naturisten Federatie Nederland (NFN) of de International Naturist Foundation (INF) te tonen. Vaak wordt dit alleen gevraagd bij een eerste bezoek. Als dit het geval is vermelden we dit op onze website bij de betreffende accommodatie.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children / ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl.

Vakantieverwachtingen

Zodra u de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zult u merken dat de zaken vaak anders gaan dan u gewend bent: andere eetgewoontes, een ander bed, ongedierte, andere weersomstandigheden, minder goed openbaar vervoer etc. Dit zijn aspecten waar u rekening mee moet houden en waarbij u uw flexibel op moet stellen. Ook dat hoort bij vakantie!

Contactgegevens

Kunnen wij u helpen?

ma-vr: 09:30 – 17:00 uur za: 09:30 – 14:00 uur
Stuur ons een e-mail