Algemene voorwaarden

ANVR-reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden

Zorgeloos op vakantie! Euronature B.V. is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Dat biedt zekerheid!

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

De ANVR is de brancheorganisatie van alle reisondernemingen die op de Nederlandse markt werkzaam zijn. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De ANVR-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Het biedt de reiziger een aantal zekerheden zoals veilig reizen en financiële zekerheid. De reizen in onze brochure en op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website en in onze brochure, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Bij boeking geeft u hiervoor akkoord. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de digitale ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Deze brochure vindt u hier. Op onze website vindt u deze informatie terug zodat u voor boeking deze informatie kunt inzien.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Op sgr.nl kunt u controleren dat Euronature B.V. is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen op onze website en in onze brochure onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

> SGR Garantieregeling

Calamiteitenfonds

Euronature B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze website en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u bij deelname aan een door ons georganiseerde reis:

 • een deel van de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

> Calamiteitenfonds Garantieregeling

Algemene voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Euronature BV vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Reisagent

Euronature treedt op als reisagent. Een reisagent is degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Boeken

U kunt uw vakantie boeken bij Euronature via de website, telefonisch of per e-mail. Zodra u een boeking gedaan heeft is er geen (wettelijke) bedenktijd en kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen want u gaat een definitieve overeenkomst aan. Dit geldt ook voor boekingen die op aanvraag zijn. Verschillende van onze accommodaties zijn op aanvraag. Dit houdt in dat wij moeten overleggen met de verhuurder of de accommodatie vrij is. U hoort zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen of het voor u is gereserveerd. Na boeking ontvangt u een schriftelijke bevestiging waarin staat wat we voor u hebben geboekt.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling
De aanbetaling is 15% van de totale reissom. In geval van vervoer verricht door luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- of busmaatschappijen zullen deze kosten in het geheel bij de aanbetaling in rekening worden gebracht. Ook dienen de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering met de poliskosten en de assurantiebelasting, de boekingskosten van eventuele vervoerstickets (vanaf € 17,50 tot maximaal € 25,- per ticket, voor Business Class tickets gelden andere tarieven), het calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking) en de reserveringskosten (€ 22,50 per boeking) te worden voldaan. Betaalt u met een creditcard, dan brengen wij een toeslag ad 2% van de reissom in rekening. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boekingsdatum voldaan te zijn aan Euronature B.V.

 

Restantbedrag
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag op de bankrekening staan van Euronature B.V.

 

Lastminute boeking
Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag binnen 14 dagen te betalen. Boekt u 2 weken of korter voor vertrek, dan moet het gehele bedrag per omgaande worden voldaan.

Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd van een boeking die gedaan is op of na 1 juli 2018, gelden de annuleringsvoorwaarden van de ANVR, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten en assurantiebelasting). Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag bedragen de kosten 30% van de reissom.

 

Bij boekingen gemaakt t/m 30-06-2018 gelden de volgende voorwaarden voor annulering en deelannulering:

 

Standaard annuleringsvoorwaarden
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Euronature B.V. de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten en assurantiebelasting) de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

2. Voor eigen-vervoersreizen naar bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Euronature B.V. zal de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten en assurantiebelasting) de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
 de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief): 90% van de
 reissom
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

3. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

 

4. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van de standaard annuleringsvoorwaarden. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.

 

5. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals autohuur, ferry overtochten, kunnen voor dat vervoer c.q. bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

 

6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag (zie openingstijden).

 

Deelannulering
1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 

2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Euronature B.V. aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

 

3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van Euronature B.V. gelden.

 

4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

 

5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigen van een boeking

Afhankelijk van de beschikbaarheid en de voorwaarden van bijvoorbeeld een vervoerder is een boeking vaak nog te wijzigen. Neem hiervoor contact op met ons contactcenter +31 (0)416 35 20 40. Voor het wijzigen van een boeking wordt maximaal € 27,00 wijzigingskosten berekend.

Reisbescheiden

Uiterlijk 1 week voor vertrek ontvangt u van ons per e-mail de reisbescheiden. De reisbescheiden bestaan uit algemene reisinformatie, informatie over de geboekte bestemming of accommodatie, een routesuggestie, accommodatievoucher, indien geboekt vliegtickets en/of autohuurvoucher. Ook staan er de aankomst- en vertrektijden in van de geboekte accommodatie(s).

Klachten

Euronature B.V. volgt de klachtenprocedure van de ANVR zoals uitgelegd in artikel 12. Constateert u onvolkomenheden in de uitvoering van de reisovereenkomst, meld dit dan ter plaatse bij de accommodatiehouder, de betrokken leverancier of dienstverlener zodat zij er alles aan kunnen doen om een oplossing te vinden. Is contact niet mogelijk of wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct vanaf uw vakantieadres telefonisch contact op met Euronature B.V. in Nederland op +31 (0)416 35 20 40 (zie openingstijden). Buiten de kantoortijden, op zon- en feestdagen kunt u een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen naar info@euronature.nl.

Wordt de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis de klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen. Zodra wij uw brief ontvangen hebben, sturen we u een ontvangstbevestiging. Euronature B.V. zal uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Wij kunnen u alleen helpen als wij op de hoogte worden gesteld, want bent u eenmaal terug in Nederland dan kunnen wij het probleem achteraf niet meer voor u oplossen. Klachten die dus na terugkomst voor het eerst aan ons worden voorgelegd, nemen wij niet in behandeling. Wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt in de reservering(en) of alternatieven boekt, dan kan dit alleen na onze uitdrukkelijke toestemming. In andere gevallen heeft u geen recht op restitutie.

Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun u deze uiterlijk binnen 1 maand na de datum van boeking bij ons indienen.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten.

Prijzen en reisbeschrijvingen

Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders aangegeven.

 

Ondanks onze grote zorgvuldigheid sluiten wij kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten op onze website, in advertenties en overige publicaties niet uit. Er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan of aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze website, advertenties en overige publicaties.

Geldige reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Ook alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken. Heeft u een andere dan de Nederlandse nationaliteit dan gelden er vaak afwijkende bepalingen. Check zelf vantevoren bij de ambassade of u wellicht een visum of andere aanvullende papieren nodig hebt voor het land waar u heen wilt reizen. Dit geldt ook voor landen waar u enkel een tussenstop maakt. Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) gelden aanvullende grensformaliteiten. Raadpleeg hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Preferenties en essenties

Bij boeking kun u speciale wensen (preferenties) kenbaar maken. Hieraan zal zoveel mogelijk worden voldaan. Of dit uiteindelijk lukt, is afhankelijk van de accommodatieverschaffer. Wij kunnen een preferentie dus nooit garanderen. Als een preferentie zo essentieel is dat u zonder honorering ervan geen reisoverkomst wilt sluiten (essentie), dan moet u dit bij de boeking aangeven. Kosten die de accommodatieverschaffer hiervoor berekent, berekenen we aan u door en vindt u terug op de factuur. Heeft u een uitgesproken voorkeur voor een vakantiebestemming of een accommodatie, dan raden we u aan om de reis tijdig te boeken.

Conditie en gezondheid

U dient te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Mocht er sprake zijn van een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven vóór boeking. We kunnen er dan direct rekening mee houden. Indien u ons niet op de hoogte stelt van eventuele beperkingen en er komen ter plaatse meerkosten bij, dan is dat voor eigen rekening.

Gezondheidsadvies

Voor sommige landen gelden er verplichte inentingen of worden deze aanbevolen. Check zelf vantevoren of dit van toepassing is voor het land waar u heen gaat op vakantie. Raadpleeg voor de meest actuele situatie de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering op www.lcr.nl of neem contact op met de GGD.

Autohuur

Boekt u bij Euronature B.V. een huurauto, dan zorgen wij voor een uitstekende huurauto met het meest complete pakket aan verzekeringen en opties voor alle mogelijke bestemmingen. Bij autohuur wordt bij het afhalen van de auto vrijwel altijd een borg gevraagd. Dit is in de meeste gevallen alleen mogelijk met een creditcard op naam van de hoofdbestuurder.

Verzekeringen

Wij raden al onze klanten aan, om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Een passende verzekering kan eventuele schade beperken. Wij werken samen met de Europeesche.

Schoonmaak

Bij een aantal accommodaties wordt u geacht deze schoon achter te laten, of er is sprake van verplichte kosten voor de eindschoonmaak. U hoeft dan niet zelf schoon te maken, maar wel te zorgen dat de afwas gedaan is, het afval gedeponeerd is in de afvalcontainer en dat de keuken schoon is. Soms is schoonmaak in te huren, dit kunt u dan ter plaatse regelen en betalen.

Faciliteiten

Bij de beschrijving van de bestemmingen is steeds aangegeven welke faciliteiten aanwezig zijn. Een zodanige vermelding vormt echter geen garantie dat een voorziening ook op elk moment van het jaar geopend is. Het kan op enkele bestemmingen voorkomen dat strand- en sportvoorzieningen, zwembaden, restaurants, supermarkten e.d. tijdens het voor- en naseizoen gesloten zijn. Ook kan het gebeuren dat animatieprogramma’s in deze perioden geen of slechts gedeeltelijk doorgang vinden. De vermelde voorzieningen zijn niet altijd gratis. Barbecuen bij de kampeerplaats is bijna nooit toegestaan, op veel terreinen is een centrale barbecue aanwezig. De vermelde “afhaalmaaltijden” kunnen variëren van complete menu’s tot eenvoudige snacks. Houd er rekening mee dat de aanwezige WiFi traag kan zijn of te wensen over laat. Soms is het mogelijk om de auto bij de eigen kampeerplaats of accommodatie te parkeren, maar meestal is er een centrale parkeerplaats.

Piercings en tatoeages

Sommige terreinen en accommodaties vinden enkel piercing (bijv. door de navel) en een bescheiden tatoeage geen bezwaar. Informeer vooral naar de richtlijnen op de bestemming van uw voorkeur.

NFN/INF-lidmaatschap

Voor sommige naturistenterreinen is het verplicht om een lidmaatschapspas van de Naturisten Federatie Nederland (NFN) of de International Naturist Foundation (INF) te tonen. Vaak wordt dit alleen gevraagd bij een eerste bezoek. Als dit het geval is vermelden we dit op onze website bij de betreffende accommodatie.

Vakantieverwachtingen

Zodra u de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zult u merken dat de zaken vaak anders gaan dan u gewend bent: andere eetgewoontes, een ander bed, ongedierte, andere weersomstandigheden, minder goed openbaar vervoer etc. Dit zijn aspecten waar u rekening mee moet houden en waarbij u uw flexibel op moet stellen. Ook dat hoort bij vakantie!

Contactgegevens

Kunnen wij u helpen?

ma-vr: 09:00 - 17:30 uur za: 09:00 - 14:00 uur
Stuur ons een e-mail
Whatsapp